Wprowadzenie do nowych przepisów

Zmniejszenie zużycia paliwa i emisji spalin

Niezawodne i skuteczne rozwiązania

Dacia Duster w kolorze pomarańczowym

Dacia dokłada wszelkich starań, aby zakup i użytkowanie nowego pojazdu były jeszcze przyjemniejsze. Proponujemy atrakcyjne pojazdy wysokiej jakości z niezawodnymi i skutecznymi technologiami. Nasze auta wykorzystują technologie dostępne w Grupie Renault i korzystają z całego jej know-how, aby zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin.

 

W Dacii pomagamy aktywnie i w prosty sposób uczestniczyć w obniżeniu kosztów użytkowania pojazdu. Dlatego oferujemy Państwu szereg rozwiązań i technologii mających na celu zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2, przed, podczas i po zakończeniu jazdy, optymalizując użytkowanie pojazdu.

 

Przepisy się zmieniają, a my jesteśmy cały czas częścią tych zmian. Początkiem tego procesu jest przyjęcie światowej zharmonizowanej procedury badań pojazdów lekkich (po angielsku WLTP, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Ten nowy protokół umożliwi klientom dostęp do danych dotyczących zużycia paliwa oraz emisji spalin jak najbardziej zbliżonych do codziennego użytkowania pojazdu.

Zrozumienie zmian w przepisach: WLTP i RDE

Youtube jest nieaktywny. Zezwól na umieszczanie plików cookies dotyczących mediów społecznościowych w celu uzyskania dostępu do treści wideo.

Od 1 września 2017 r. zaczęła obowiązywać procedura WLTP, stopniowo zastępując protokół NEDC (nowy europejski cykl jazdy, po angielsku New European Driving Cycle). Do nowego protokołu dodany jest drugi protokół, zwany RDE (Rzeczywiste pomiary emisji spalin silników, po angielsku Real Driving Emissions). Umożliwiają one dostęp do wyników pomiarów zużycia paliwa i emisji spalin jak najbardziej zbliżonych do codziennego użytkowania pojazdu.

WLTP - protokół certyfikacji

Protokół certyfikacji

Chodzi o serię obowiązkowych testów, które potwierdzają zgodność z przepisami wszystkich nowych pojazdów wprowadzanych na rynek. Celem jest sprawdzenie, czy wszystkie pojazdy przestrzegają zasad emisji spalin, określanych częściej jako normy emisji spalin. Obecnie obowiązuje norma Euro6.

Testy wykonywane są w laboratoriach przez niezależne instytucje (na przykład UTAC we Francji).

Testy te opierają się na standaryzowanych cyklach jazdy (czas, prędkość, wyposażenie, temperatura itp.). Obejmują one pomiar emisji spalin i CO2 oraz zużycie paliwa przez pojazdy z silnikiem spalinowym. Pomiary te umożliwiają porównanie wydajności modeli poszczególnych producentów. Informacje są na bieżąco publikowane w broszurach lub na stronach internetowych producentów.

Alt Image C29

Od NEDC do WLTP

Przed wrześniem 2017 r., nowy europejski cykl jazdy (NEDC) - dokument referencyjny od lat 1990 - był obowiązującym protokołem homologacyjnym. Protokół ten uległ przedawnieniu, ponieważ nie uwzględniał ewolucji samochodów. Dlatego protokół NEDC będzie stopniowo zastępowany protokołem WLTP.

Zatem jaka jest różnica między dwoma protokołami? Po pierwsze, cykl jazdy w formacie WLTP jest dłuższy i bardziej reprezentatywny niż w formacie NEDC. Prędkość podczas badania jest wyższa, testowany zakres temperatury o wiele szerszy oraz uwzględniane jest pełne wyposażenie pojazdu (patrz poniżej). Podsumowując, pozwala otrzymać wyniki o wiele bardziej zbliżone do tych, osiąganych przy normalnym użytkowaniu pojazdu.

Porównanie NEDC i WLTP

NEDC

Parametry
  • Czas cyklu (min): 20
  • Odległość (km): 11
  • Prędkość średnia (km/h): 34
  • Prędkość maksymalna (km/h): 120
  • % czasu postoju: 24

 

Wyniki: 

Wyniki testów są dalekie od tych w normalnych warunkach jazdy.

Wynik dostępny dla modelu/silnika/skrzyni biegów.

 

Porównanie NEDC i WLTP

WLTP

Parametry
  • Czas cyklu (min): 30
  • Odległość (km): 23
  • Prędkość średnia (km/h): 47
  • Prędkość maksymalna (km/h): 131
  • % czasu postoju: 13


Wyniki:

Wyniki testów są bliższe rzeczywistości.

Wynik minimalny i maksymalny dla modelu/silnika/skrzyni biegów.

Ponieważ warunki testów są zbliżone do rzeczywistego użytkowania, wyniki w zakresie zużycia paliwa i emisji spalin są wyższe niż te przedstawiane dotychczas w broszurach. Niemniej jednak rzeczywiste zużycie dzienne pozostaje niezmienione. Jest to po prostu dokładniejsze przedstawienie zużycia paliwa i emisji spalin, które w przypadku WLTP uwzględnia precyzyjniej nie tylko rodzaj pojazdu, ale również wyposażenie i wybrane opcje. Dodatkowo pomiar ten jest uzyskiwany na podstawie widełek wyników otrzymanych w trakcie testu. Dany model samochodu będzie więc posiadał kilka wartości, w zależności od wybranego wyposażenia i opcji, w przeciwieństwie do pojedynczego wyniku na model, dla protokołu NEDC.

Rzeczywiste pomiary emisji spalin silników (RDE)

Rzeczywiste pomiary emisji spalin silników (RDE)

Nawet jeśli warunki cyklów jazdy podczas testu WLTP są bardziej rygorystyczne niż w przypadku protokołu NEDC, nie uwzględniają one wszystkich parametrów rzeczywistego użytkowania pojazdu - dlatego też wykonywany jest test rzeczywistego pomiaru emisji spalin silników (RDE).

Przeprowadzany w rzeczywistych warunkach drogowych test stanowi uzupełnienie homologacji, poprzez sprawdzenie rzeczywistego poziomu emisji spalin.

Grupa Renault zaczęła już przekazywać swoim klientom wyniki testów z emisji spalin RDE dotyczące nowych pojazdów zarejestrowanych po maju 2016 r. Więcej informacji znajduje się na stronie renaultgroup.com/en/rde-2/.

od 2017 r. do 2019 r.

Od września 2017 r. do września 2018 r., wszystkie nowe pojazdy wprowadzone na rynek (nowy model/silnik) muszą posiadać homologację zgodnie z testem WLTP.

Od września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy sprzedawane w salonach firmowych muszą posiadać homologację WLTP.

Od września 2017 r. do końca 2018 r., dla uproszczenia formalności, władze wymagają od wszystkich producentów jedynie wyników na podstawie protokołu NEDC. Oznacza to, że wyniki wszystkich pojazdów posiadających certyfikat WLTP muszą być konwertowane do wyników zgodnych z NEDC do początku 2019 r.

Od stycznia 2019 r. wszystkie publikowane wartości referencyjne będą zgodne wyłącznie z WLTP.

Do stycznia 2020 r.

Równolegle do wdrożenia protokołu homologacji WLTP, norma emisji spalin, którą muszą spełniać pojazdy, będzie również stopniowo zmieniana w celu zmniejszenia negatywnego wpływu pojazdów na środowisko naturalne. Przełoży się to na powstanie normy Euro6D do stycznia 2020 r.

Protokół homologacji

Co oznacza to dla Ciebie

Najważniejsze jest to, że nowy protokół homologacji nie ma wpływu na osiągi ani na rzeczywiste zużycie paliwa.

Tymczasem, wyniki poziomów emisji CO2 oraz zużycia paliwa publikowane przez producentów będą naturalnie zwiększone, ponieważ nowy protokół WLTP lepiej odzwierciedla codzienne użytkowanie pojazdu.

WTLP jest bardziej precyzyjny niż NEDC, ale nie ma wpływu na osiągi i rzeczywiste zużycie paliwa Twojego pojazdu.

Nasze zobowiązania

Zagwarantować jasną i prostą informację na temat zużycia paliwa przez nasze pojazdy

Dacia - WLTP

Transparentność i prostota od zawsze były hasłami przewodnimi marki Dacia.

Na początku 2018 r. Dacia wprowadzi na rynek pierwsze pojazdy homologowane zgodnie z nową procedurą. Natomiast od września 2018 r., wszystkie nowe pojazdy Dacia, sprzedawane w całej sieci, będą posiadały homologację WLTP.

Nasze rozwiązania

Oferowanie inteligentnych rozwiązań, zapewniających większe oszczędności

Z Dacią, korzystasz z tego, co najlepsze w technologii dostępnej w Grupie Renault.

Dacia - Zużycie paliwa

Technologie umożliwiające zmniejszenie zużycia paliwa

- Funkcje pokładowe takie jak wskaźnik zmiany biegu, przycisk trybu jazdy ekologicznej, możliwość otrzymania bilansu trasy z wynikiem eco-score*, a dzięki eco-coachingowi* także porady dotyczące jazdy ekologicznej w czasie rzeczywistym, aby zmniejszyć zużycie paliwa.

 

- System Stop and Start mający na celu zmniejszenie zużycia paliwa, gdy pojazd się nie porusza.

 

* Tylko w nowej Dacii Duster

Gama Dacii

Silniki LPG

Dacia oferuje również silniki LPG dostępne w każdym modelu.

 

Wybierając to rozwiązanie, wybierasz bezpieczną i sprawdzoną technologię, oszczędniejszą niż silniki wysokoprężne. Paliwo to jest pochodną ropy naftowej i gazu ziemnego.

 

LPG magazynowane jest w postaci ciekłej w zbiorniku samochodu, a następnie jest ponownie rozprężane przed spaleniem w komorze silnika.

 

Pojazdy wyposażone w silniki LPG stanowią więc prostą w użytkowaniu alternatywę i są bardziej konkurencyjne pod względem kosztów niż silniki benzynowe. LPG jest również bardziej przyjazne dla środowiska - emisja CO2 jest 10% niższa niż w przypadku pojazdu napędzanego benzyną, natomiast emisja zanieczyszczeń (na przykład cząstek) mocno ograniczona. Paliwo LPG jest ekologicznym wyborem do jazdy w środowisku miejskim.