AKCJE PRZYWOŁAWCZE

Przeprowadzane u Twojego dealera Dacia nasze akcje przywoławcze mają na celu zabezpieczenie Cię przed potencjalnym, zidentyfikowanym problemem technicznym, zanim pojawi się on w Twoim samochodzie Dacia.

Etap 1

Wprowadź numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), aby sprawdzić, czy Twój samochód jest objęty akcją przywoławczą.

Etap 2

Jeśli Twój samochód jest objęty akcją przywoławczą, umów się na wizytę u wybranego dealera, który bezpłatnie i jak najszybciej zajmie się Twoim samochodem.

Etap 3

Oddaj swój samochód w umówionym terminie do wybranego Dealera, który wykona zalecenia związane z akcją przywoławczą.

PROSZĘ PODAĆ NUMER IDENTYFIKACYJNY (VIN)

Jeśli wcześniej otrzymałeś powiadomienie, że Twój samochód Dacia (VIN)
jest objęty Akcją Przywoławczą, skontaktuj się niezwłocznie z najbliższym dealerem Dacia

nasz priorytet: Twoje zadowolenie

Gromadzone dane są przetwarzane przez Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i członków sieci Dacia w zależności od wybranego Autoryzowanego Partnera Dacii (Dealera) – zwanych łącznie Współadministratorami. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z portalu i sprawdzenia objęcia pojazdu akcją przywoławczą, a także w celach związanych z realizacją ciążących na Współadministratorach obowiązkach prawnych, ewentualnego ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz realizacji praw z RODO. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich uzupełnienia i sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia, przeniesienia oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. Z wyżej wskazanych praw można skorzystać kontaktując się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Renault pod adresem: renault.iod@renault.com.pl lub pocztą na adres: Renault Polska sp. z o.o., ul, Marynarska 13, 02-674 Warszawa. Dodatkowo osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na: https://www.dacia.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.html.