Recykling

Renault i środowisko naturalne

Renault zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za zrównoważony rozwój społeczeństwa stojący przed producentami samochodów stara się nie tylko wypełniać obowiązujące normy ekologiczne, w tym te związane z recyklingiem, ale także wybiegać w tym zakresie w przyszłość.

 

Na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska mają wpływ nie tylko takie czynniki jak obniżanie zużycia energii i materiałów czy rozwój alternatywnych dla tradycyjnych jednostek napędowych, w których to dziedzinach Renault ma znaczące osiągnięcia, ale również zapewnienie już na etapie projektowania konstrukcji pojazdów, przedmiotów wyposażenia i części ich przydatności do odzysku i recyclingu.

 

Renault stosuje jedynie, posiadające doskonałe właściwości, najwyższej jakości surowce, które spełniają rygorystyczne przepisy ekologiczne i są przyjazne dla środowiska. System precyzyjnego oznaczania części zgodny z wymogami obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów sprawia, że są one łatwe do identyfikacji podczas demontażu co jest niezbędne w procesie odzysku materiałów wtórnych.

Przepisy prawne

Zasady postępowania z częściami zużytymi i pojazdami wycofanymi z eksploatacji, a także zasady zapobiegania powstawaniu lub ograniczania ilości odpadów są określone w szczególności w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., ze zmianami oraz odpowiednio w innych ustawach powiązanych: ustawa o bateriach i akumulatorach z 24 kwietnia 2009 r.; ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 29 lipca 2005 r., ze zmianami; ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z 20 stycznia 2005 r., ze zmianami. Postępowanie z odpadami powinno odbywać się w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Renault i sieć zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Podstawowym przepisem prawnym dotyczącym pojazdów wycofanych z eksploatacji jest ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005, ze zmianami, jako dostosowanie do dyrektywy europejskiej 2000/53/UE.

 

Ustawa kładzie nacisk na zapewnienie gwarantującego ochronę środowiska naturalnego odbioru pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz na uzyskanie, wraz z pozostałymi uczestnikami sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, założonych w przepisach poziomów odzysku i recyklingu.

 

Dla zapewnienia właścicielom pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak najwyższego poziomu usług, stworzyliśmy sieć bezpłatnego zbierania wycofanych z eksploatacji pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Sieć ta zapewnia odpowiednie pokrycie terytorium Polski i gwarantuje odpowiedni standard zbierania, demontażu i odzysku materiałów bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

Lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji dostępna jest u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Poszukaj najbliższej stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji