Rozporządzenie REACH

REACH ochrona zdrowia ludzkiego

Rozporządzenie dotyczące stosowania produktów chemicznych

Rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals*) przyjęte w 2007 roku przez Unię Europejską ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego przed zagrożeniami związanymi z substancjami chemicznymi.

 

Dotyczy ono procedur utylizacji, analizy właściwości oraz zagrożeń związanych z poszczególnymi substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w procesach produkcji przemysłowej.

 

Wierni naszym zobowiązaniom, przekazujemy w sposób klarowny i przejrzysty informacje na temat substancji zawartych w środkach do czyszczenia, konserwacji i naprawy naszych pojazdów.

 

* (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów)

Chcesz zapoznać się z informacjami na temat REACH dla Twojego pojazdu?

Dacia przepisy WLTP

Wprowadzenie do nowych przepisów

WLTP i RDE

Zapoznaj się
Zobowiązania marki Dacia

Marka Dacia

Nasze zobowiązania

Poznaj