Nowe nazewnictwo dla nowych silników wysokoprężnych i benzynowych

Zbiornik AdBlue®

Silniki wysokoprężne Diesel Blue dCi

Aby zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, nowe silniki wysokoprężne Blue dCi wyposażone są w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR*) działający z AdBlue®. Technologia ta zamienia, w sposób ciągły, tlenki azotu (NOx) pochodzące z silników wysokoprężnych w nieszkodliwe gazy (para wodna i azot).

Ta skuteczna w każdych warunkach technologia nie wpływa na osiągi silników Blue dCi. Jej wykorzystanie pozwala sprostać wymogom nowych norm, jeszcze bardziej zaostrzonych i restrykcyjnych.

Zalety

Wodny roztwór AdBlue®, złożony w 32,5% z czystego mocznika i w 67,5% z wody demineralizowanej, jest bezbarwny i nietoksyczny.

AdBlue® jest dostępny w większości stacji benzynowych.

Twój samochód stopniowo informuje o konieczności uzupełnienia zbiornika AdBlue®.

Pełny zbiornik AdBlue® w samochodzie wystarczy na około 6 - 8 pełnych tankowań paliwa.

Pamiętaj

AdBlue® musi być używany w czystej postaci.

Posiada on własny zbiornik z łatwym dostępem od zewnątrz poprzez osobną lub wspólną klapkę wlewu oleju napędowego.

Nie wolno wlewać AdBlue® do zbiornika oleju napędowego i odwrotnie.

W przypadku błędu nie należy uruchamiać silnika, może to uszkodzić układ SCR.

(*) Układ selektywnej redukcji katalitycznej działa poprzez wtryskiwanie do katalizatora wydechowego amoniaku (zwanego NH3) pochodzącego z AdBlue®. Wywołana w ten sposób reakcja chemiczna zamienia tlenki azotu (NOx) w gazy niepowodujące zanieczyszczenia (para wodna i nieszkodliwy azot).

(**) Zużycie AdBlue® zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. Pojemność zbiornika AdBlue®, w zależności od modelu, waha się od 15 do 20 l. Cena AdBlue® zależy od wielkości opakowania, ale pozostaje przystępna dla klienta.

Filtr cząstek stałych (FAP)

Silniki benzynowe z filtrem cząstek stałych

Aby zmniejszyć emisję cząstek stałych, nowe silnik benzynowe z wtryskiem bezpośrednim wyposażone są w filtr cząstek stałych (FAP) zamontowany w układzie wydechowym.

Zastosowana technologia oczyszcza spaliny z cząstek stałych, zatrzymując je na mikroporowatej strukturze w kształcie plastra miodu, a następnie wypala je podczas automatycznej i regularnej regeneracji.

Gama silników benzynowych wyposażonych w tę technologię została nazwana TCe FAP.

Zalety

Filtr cząstek stałych nie wymaga przeprowadzania czynności obsługowych.

Nie ma on wpływu na prowadzenie Twojego samochodu.

I co najważniejsze, nie wpływa na zużycie paliwa i emisję CO2.

WLTP

Przeczytaj również

Nowa procedura badania emisji spalin WLTP

Procedura opierająca się na badaniu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, dzięki czemu wartości będą odzwierciedlać rzeczywiste codzienne zużycie.