Nowe normy środowiskowe

WLTP

WLTP

Zmniejszenie zużycia paliwa i emisji spalin.

Filtr cząstek stałych (FAP)

Nazewnictwo silników wysokoprężnych i benzynowych

Nowe nazewnictwo dla nowych silników wysokoprężnych i benzynowych.

rozporządzenie REACH Dacia

REACH

Rozporządzenie REACH ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.