Dopłaty do samochodów elektrycznych w ramach programu "Mój elektryk"

JAK SKORZYSTAĆ Z DOPŁATY DO 70 000 ZŁ

DO ZAKUPU NOWEGO SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO RENAULT W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „MÓJ ELEKTRYK”

Przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie w formie dotacji do zakupu za gotówkę lub w kredycie nowego samochodu elektrycznego w okresie: od 12.07.2021r. do 30.09.2025r. lub do wyczerpania środków alokacji.

Beneficjent Kategoria pojazdu Forma finansowania zakupu Maksymalna cena pojazdu Wysokość dofinansowania Średnioroczny przebieg
Przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne: jednostki sektora finansów publicznych, Instytuty badawcze, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje spółdzielnierolnicy indywidualni, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje religijne

M1

Spring

Gotówka / Kredyt  225 000 zł 18 750 zł   - 

27 000 zł

 

Wymagany przebieg powyżej

15 000 km

N1

Spring Cargo

 - Do 20% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 50 000 zł
Do 30% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 70 000 zł

Wymagany przebieg powyżej

20 000 km

Proces zakupu samochodu elektrycznego z dofinansowaniem w ramach programu "Mój elektryk"

 • Zakup pojazdu za gotówkę lub w kredycie

  Zakup pojazdu za gotówkę lub w kredycie

 • Przedsiębiorca i podmiot inny niż osoba fizyczna

  Przedsiębiorca i podmiot inny niż osoba fizyczna

 • NFOŚIGW 
Wniosek on-line

  NFOŚIGW

  Wniosek on-line

Etapy uzyskiwania dopłat w programie "Mój Elektryk"

Etap 1

Zakup, rejestracja i ubezpieczenie pojazdu.

Etap 2

Założenie konta w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/, wypełnienie wniosku, oświadczeń, dołączenie skanów wymaganych dokumentów i podpisanie wniosku podpisem kwalifikowanym.

Etap 3

Zawarcie umowy - złożony wniosek po pozytywnej akceptacji przez NFOŚiGW staje się umową o dofinansowanie na warunkach określonych we wniosku.

Etap 4

Wypłata kwoty dotacji (w formie refundacji) następuje po dostarczeniu wszystkich dokumentów wymienionych we wniosko-umowie.

Dacia dla firm to również...

Renault dla firm: gama samochodów elektrycznych

Nasza nowa gama samochodów

poznaj
Renault dla firm: usługi online dla firm

Oferty dla firm

poznaj nasze oferty