Akumulator

Akumulator, stanowiący integralną część układu ładowania, umożliwia magazynowanie energii podczas jego działania. Mimo że ładuje się podczas pracy silnika, nie należy zaniedbywać jego konserwacji i regularnie sprawdzać jego zużycie. Akumulator jest sercem Twojego samochodu. Źle utrzymywany powoduje 85% usterek.